MIS in D opus 166 voor orgel en koor (+)
Marc van Delft
Product ID SON00000210
Composer Marc van Delft
Duration 20:00 min
Genre Classical
Instrumentation Choir and organ
Brought to you by sonolize, Aangeboden door Sonolize, Angeboten von Sonolize,
Offert par Sonolize, Ofrecido por Sonolize, Oanbean troch Sonolize.
MIS in D opus 166 voor orgel en koor (+)

MIS in D opus 166 voor orgel en koor (+)

SKU SON00000210
Composer Marc van Delft
Arranger
Genre Classical
Instrumentation Choir and organ
Free description MIS in D voor orgel en koor, en eventuele toevoeging van extra instrumenten.
Grade 4
Duration 20:00 min
Year 2017

Score + Parts

€ 60,00

Score

€ 40,00

Program Notes

MIS in D voor orgel en koor, en eventuele toevoeging van extra instrumenten.

MIS in D opus 166 (2017)
Voor gemengd koor of kerkkoor, met kerkorgel of blaasorkest
(harmonie- of fanfare-orkest)
-----------------------------------------------------------------------
Mass in D opus 166 (2017)
For mixed choir / church choir, with church organ or windorchestra (symphonic band)
================================================

Duur:
Kyrie:    4 minuten
Gloria:    5 minuten +
Sanctus:    4 minuten
Agnus Dei: 5 minuten 

Totaal: ca. 18 tot 20 minuten
========================== 
Duration:
Kyrie:    4 minutes
Gloria:    5 minutes +
Sanctus:    4 minutes
Agnus Dei: 5 minutes 

Total: ca. 18 tot20 minuten
==============================

Omdat men maar 3 mp3's kan uploaden en het werk uit 4 delen bestaat vindt men het Gloria als Youtube-filmpje.
Bij soundcloud vindt men ook nog een diepzinnige pianoversie van het Agnus Dei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Because you can only upload 3 MP3s and the work consists of 4 parts, you will find the Gloria as a Youtube movie.
Soundcloud also includes a profound piano version of the Agnus Dei.

==================================================

Muziekopnames / Musical recordings:

mp3's:
[première, version for church choir, instruments and choir]
1/ Kyrie [1]
2/ Sanctus [3]
3/ Agnus Dei [4]

Youtube:
Gloria [2] 
[with texts and images]

Soundcloud:
Agnus Dei [4] 
[played on piano]
==========================

Het gaat om een 4-delige MIS (zonder Credo), met 2 koorversies:

1/ Een eenvoudige koorpartij voor het gemiddelde kerkkoor die het werk met kerkorgel uit kunnen voeren tijdens een kerkdienst.

2/ Een moeilijker (meer gediviseerde) koorpartij voor de betere en grotere koren die het werk ook met een blaasorkest uit kunnen voeren, al dan niet tijdens een eucharistieviering of eventueel tijdens een concert.

-Of het koor kan combinaties van de beide versies zingen al naar gelang wat het beste past bij de mogelijkheden.
--------------------------------------------------------------
It is a 4-part Mass (without Credo), with 2 choir versions:

1/ A simple choir part for regular church choir, who performs the work with church choir during a sermon.

2/ A more difficult (more divised) choir part for the beter and larger choirs, who can perform the work also with a wind orchestra, who can sing the work during a sermon or on a concert.
-Or the choir can sing combinations of both versions, what fits the best tot the singers.
=============================================

Er zjn voor de koorpartij 2 versies, een eenvoudige voor de gemiddelde, niet al te goede kerkkoren, en een moeilijker versie met veel gediviseerde stemmen voor de betere koren.

Verder is er een versie voor / met orgel, en een versie met blaasorkest:
harmonie- of fanfare-orkest.

Het zou dan ook eventueel zelfs op een concert kunnen worden uitgevoerd met een echt goed koor.

In het Kyrie heb ik nog geen onderscheid tussen de eenvoudige en een moeilijker koorversie, maar dat is wel in het Gloria en de andere delen het geval.

Het koor zingt heel vaak unisono in parallelle octaven.
Eenstemmig dus in feite, dus dat kan toch niet zo heel erg moeilijk zijn voor de meer eenvoudige kerkkoren, alhoewel Gloria, Sanctus en Agnus Dei toch weer moeilijker zijn uitgevallen als het Kyrie, dus de Mis als geheel is niet voor de allerslechtste maar de iets betere kerkkoren.

Verder zitten er veel voor-, na- en tussenspelen in voor het orgel.​ (orkest)
---------------------------------------------------------------------------------------------
In the Kyrie there is not yet a diversion between the simple and the difficult version, but in the other parts I did make that difference.
==========================================================
In de partituur voor orgel en koor staat de moeilijke koorversie boven, de simpele versie staat in het midden.
In de orkestpartituur is uitgegaan van de moeilijke koorversie, maar men kan daar desgewenst ook de eenvoudige koorversie zingen.
---------------------------------------------------------------------
In the organ+choir-version-score, the difficult choir version stands above, the simple version in the middle.
In the orchestra score stands the difficult choir version. But you can there sing also the simple version.

====================================================

De versie van DEZE UITGAVE is voor GEMENGD KOOR en ORGEL.
Bij de première op de 1e Paasdag 2018 in de Antonius Abt-kerk te Den Haag, kwam de organist en koordirigent Patrick Hopper met het voorstel een aantal instrumenten toe te voegen: 
Fluit, hobo, klarinet, trompet en pauken.
In deze versie klonk het bij de première, wat op de opnames te horen is.
Alleen lukte het helaas niet om het met de pauken uit te voeren omdat de trap naar het koorbalkon te nauw was om de pauken naar boven te brengen.

In deze versie van de uitgave vindt men een 4-delige handgeschreven partij voor orgel en koor, waarbij er  in de partituur twee koorversies staan, een eenvoudige en een moeilijke.

Voor het koor heeft Patrick twee gedrukte versies gemaakt, met alleen de koorpartij.
Ook een eenvoudige en een moeilijkere.

Verder vindt men de partijen [een partijen-partituur] van de vijf instrumenten die Patrick had toegevoegd.
--------------------------------------------------
The version of THIS RELEASE is for MIXED CHOIR and ORGAN.
At the premiere on Easter Sunday 2018 in the Antonius Abt Church in The Hague, the organist and choir conductor Patrick Hopper proposed to add a number of instruments:
Flute, Oboe, Clarinet, Trumpet and Timpani.
In this version it sounded at the premiere, which can be heard on the recordings.
Unfortunately, it was not possible to perform it with the timpani because the stairs to the choir balcony were too narrow to bring the timpani up.

This version of the edition contains a 4-part handwritten part for organ and choir, with two choral versions in the score, a simple and a difficult one.

For the choir, Patrick has made two printed versions, with only the choir part.
Also a simple and a more difficult one.

Furthermore, one finds the parts [a part score] of the five instruments that Patrick had added.

========================

De directe aanleiding of inspiratie tot het besluit tot het componeren van de MIS opus 166 was het feit dat ik op 12 augustus 2017 een kerkdienst meemaakte in de Johannes de Doperkerk in Eygelshoven, in welks kerkkoor de pensionhoudster waar wij logeerden, Gabriela Stroe, meezong.
Het was een kerkdienst met een optreden van het kerkkoor aldaar met orgel, wat helemaal niet zo slecht bleek te zijn.
Ik vond het best een redelijk koor, alleen de muziek die ze zongen sprak me niet zo aan omdat het harmonische idioom te traditioneel tonaal was en niet modaal, zoals de kerkmuziek van voor 1600 en veel katholieke kerkmuziek van na ca 1870.
Maar die kerkdienst was toch eigenlijk wel de directe aanleiding tot het besluit om eens te proberen om een eenvoudige MIS voor kerkkoor en kerkorgel te gaan componeren die tijdens kerkdiensten uitgevoerd zou kunnen worden.
Ook een eenvoudige MIS, maar toch een die in een meer modaal muzikaal idioom zou staan zoals veel katholieke kerkmuziek. [denk aan het Requiem van Duruflé, in een soort 'Neo-gregoriaans idioom']
[De MIS is na het KYRIE toch wat moeilijker uitgevallen als wat ik aanvankelijk van plan was...]

================================================================

Uitgebreidere toelichtingen kan men vinden via deze link:

http://www.marcvandelft.nl/submenu272.html   
--------------
More detailed explanations can be found via this link:

http://www.marcvandelft.nl/submenu272.html
=========================


 

 

Sign up for our newsletter