Danza Fantastica opus 175a (2019)
Marc van Delft
Product ID SON00000195
Composer Marc van Delft
Duration 08:00 min
Genre Classical
Instrumentation Concert band
Brought to you by sonolize, Aangeboden door Sonolize, Angeboten von Sonolize,
Offert par Sonolize, Ofrecido por Sonolize, Oanbean troch Sonolize.
Danza Fantastica opus 175a (2019)

Danza Fantastica opus 175a (2019)

SKU SON00000195
Composer Marc van Delft
Arranger
Genre Classical
Instrumentation Concert band
Free description Exciting and spectacular work for concert band
Grade 6
Duration 08:00 min
Year 2019

Score + Parts

€ 160,00

Score

€ 50,00

Program Notes

Exciting and spectacular work for concert band

De naam 'Danza Capricciosa' betekent grillige dans. Het werk heeft ook een grillig, capricieus karakter.
Het is zeer vitale, bruisende muziek, en een optimistisch stuk....

Evenals het 1e deel van de 1e dance-suite wilde ik een opwindend en snel stuk schrijven wat van begin tot eind snel en opwindend zou zijn en over zou komen als een 'dolle rit in de achtbaan'.

Wellicht treft men er invloeden aan van het folklorisme, werken zoals 'Petrouchka' van Strawinsky of misschien de 'Dansen van Estancia' van Ginastera, of andere folkloristische orkestwerken of balletmuzieken.

Een uitgebreidde, inhoudelijke toelichting vindt men in de partituur (het voorblad) of op mijn website, zie:

http://www.marcvandelft.nl/submenu292.html

===============================================
Engelse vertaling / English translation:
================================================

The name "Danza Capricciosa" means whimsical dance. The work also has a whimsical, capricious character.
It is very vital, 'bustling' music, and perhaps an optimistic piece.
 
Like the 1st part of the 1st Dance-suite, I wanted to write an exciting and fast piece that would be fast and exciting from start to finish and would feel like a 'crazy roller coaster ride' so to speak ....

Perhaps one finds influences from folklorism, works such as 'Petrouchka' by Strawinsky or perhaps the 'Dances of Estancia' by Ginastera, or other folkloric orchestral works or ballet music.

You will find an extensive, substantive explanation in the score (the cover page) or on my website, see:

http://www.marcvandelft.nl/submenu292.html   


 

Sign up for our newsletter