Different Equal
Sybolt Kamstra
Product ID SON00000081
Composer Sybolt Kamstra
Duration 15:28 min
Genre Classical
Instrumentation Percussion ensemble
Brought to you by sonolize, Aangeboden door Sonolize, Angeboten von Sonolize,
Offert par Sonolize, Ofrecido por Sonolize, Oanbean troch Sonolize.
Different Equal

Different Equal

SKU SON00000081
Composer Sybolt Kamstra
Arranger
Genre Classical
Instrumentation Percussion ensemble
Free description Percussion ensemble
Grade 5
Duration 15:28 min
Year 2012

Score + Parts

€ 85,00

Score

€ 10,00

Program Notes

Percussion ensemble

Who are we in this complicated world?
if we come we come to sleep we are His drowsy ones
if we come to wake we are in His hands
if we come to weeping
we are His cloud full of raindrops
and if we come to laughing
we are His lightning in that moment
if we come to anger and battle it is the reflection of His wrath
and if we come to peace and pardon it is the reflection of His love
Who are we in this complicated world?
Jalal ad-Din Muhammad Rumi, 1207- 1273

Jalal ad-Din Rumi was a philosopher, poet and Sufistic of Persian descent. Sufism is a mystical, spiritual movement from early Islam.

Who are we?
The all-embracing nature of the Cosmos as we can perceive is impossible for us to comprehend.
Everything that is seems to be an infinitely complex variation on a single primordial rhythm that has started to move at some point.
The awe-inspiring thought that we and everything around us came from this primordial sound is fascinating.
Every soul seeks a life purpose in infinitely different ways, but our origin and our destiny is what deeply connects us all.


als we gaan slapen zijn we Zijn slaapkopjes
als we wakker worden zijn we in Zijn handen
als we huilen
zijn wij Zijn wolk met regendruppels
en als we lachen
zijn we in het moment Zijn bliksem
als we strijden
dan is dat de weerspiegeling van Zijn Toorn
als we vergeven
is het de weerspiegeling van Zijn liefde
wie zijn wij in deze ingewikkelde wereld?


Jalal ad-Din Rumi was een filosoof, dichter en Soefi mysticus van Perzische afkomst. Het Soefisme is een mystieke, spirituele stroming uit de vroege islam.

Who are we?
De alles omvattendheid van de Kosmos zoals wij die kunnen waarnemen is voor ons onmogelijk te bevatten.
Alles wat is, lijkt een oneindig complexe variatie te zijn op een enkel oer-ritme, dat op een bepaald moment in beweging is gekomen.
De ontzagwekkende gedachte, dat wij en alles om ons heen zijn voortgekomen uit deze oer-klank is fascinerend.
Iedere ziel zoekt op oneindig verschillende manieren een levensdoel, maar onze oorsprong en onze bestemming is wat ons allen ten diepste verbindt.

Sign up for our newsletter