Domine
Rudi Tas
Product ID SON00001781
Composer Rudi Tas
Duration 03:34 min
Genre Religious, Choral
Instrumentation Choir and vocal ensemble
Brought to you by sonolize, Aangeboden door Sonolize, Angeboten von Sonolize,
Offert par Sonolize, Ofrecido por Sonolize, Oanbean troch Sonolize.
Domine
Our Choice

Domine

SKU SON00001781
Composer Rudi Tas
Arranger
Genre Religious
Choral
Instrumentation Choir and vocal ensemble
Free description Domine for mixed choir a cappella with divisi
Grade 5
Duration 03:34 min
Year 2004

Score

€ 9,60

Program Notes

Domine for mixed choir a cappella with divisi

Het werk Domine baseert zich op de tekst van Psalm 88. De Psalmen zijn, naast sub­ca­te­gorieën, onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: klaagpsalmen, dankpsalmen en lof­psal­men. Bijna alle klaagpsalmen eindigen met lofwoorden. Er is maar één uitzondering: Psalm 88. De psalmist spreekt God aan als ‘O Heer, God van mijn Heil’. Dan volgt een lange klacht. Compositorisch richt het werk zich tot professionele, of concerterende koren van het hoogste ni­veau. Het werk was plichtwerk voor de International Choir Contest of Flanders in Maas­mechelen. De bezetting bestaat uit achtstemmig koor, sopraan- en altsolo en vocaal kwintet. Door de verschei­denheid aan klankkleuren wordt de tekst, waarin alle zangers zich tot God richten in nood, boeiend geïllustreerd.

Sign up for our newsletter