Ronald Ent
Ronald Ent

Biography

I was born in 1962 in Utrecht, the Netherlands. Playing percussion became an enormous passion of mine at a young age. As soon as I could stand steadily on my legs, I tied a drum in front of my stomach. Drums were in our house because my father taught at a Utrecht drum band. Occasionally those lessons were given at home where I would listen to them while lying in bed in the evening. The next day, in the backyard, I cheerfully played what I had heard the night before. There I became acquainted for the first time in my young life with the fact that there are people who actually cannot stand happiness - because that was what I sent into the world as a little man with my drum in front of my belly: Pure Happiness!  Unfortunately, the upstairs neighbour complained about it.

Yet it all turned out well:

 • When I was ten I went to music school in Utrecht and two years later I ended up in a serious brass band that played in the Championship Division.
 • When I was fourteen, I had the great privilege of playing a drum solo at the Royal Albert Hall in London during the National Brass Band Championships there.
 • At the music school I had lessons for a total of nine years and when I was nineteen, I went to the preparatory year of the HKU Utrecht Conservatory.
 • At the conservatory I obtained my bachelor's degree in 1987 and my master's in 1989.
 • Since 1988 I have been a percussionist with the Rotterdam Philharmonic Orchestra and since then I have played there under the direction of world-famous conductors such as Valery Gergiev, Simon Rattle, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Yannick Nezet Seguin and Lahav Shani.

In fact, I have been inventing and writing music almost all my life. As a child I already had all kinds of melodies and rhythms in my head. I drummed the rhythms on pots and pans and anything else I could find. I whistled the melodies on the stairs of the flat where we lived, sang them on the back of my parents' bicycle and sang them again when I had to go to bed way too early at night. 
That writing has resulted in a number of pieces of which I now offer to the public. They are solo pieces for snare drum, music for percussion ensemble, both melodic and with drums only and other un-pitched percussion instruments. I also write arrangements for brass ensemble and brass band. I even wrote septet and octet arrangements for all 26 Dutch Sinterklaas (Santa Claus) songs that I know.

After a thorough review of these works, I plan to publish my entire repertoire online here at Sonolize.                        So keep an eye out for these. ;-)

Many thanks to Oscar Seykens and Sanne Donders for my profile and music photos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ben in 1962 te Utrecht geboren. Het spelen van slagwerk werd al op jonge leeftijd een enorme passie van me. Zodra ik een beetje vast op m’n benen kon staan bond ik een trommel voor m’n buik. Trommels die stonden bij ons in huis omdat mijn vader les gaf bij een Utrechtse drumband. Een enkele keer werden die lessen thuis gegeven en als ik dan 's avonds in mijn bedje daarnaar had liggen luisteren, speelde ik de volgende dag wat ik gehoord had vrolijk na …  in de tuin … Daar maakte ik voor het eerst in mijn nog jonge leventje kennis met het feit dat er daadwerkelijk mensen bestaan die niet tegen blijheid kunnen - want dat was wat ik als klein mannetje met mijn trommel voor mijn buik de wereld in zond: Puur Geluk!  De bovenbuurvrouw sprak er schande van.

Toch is het allemaal nog goed gekomen:

 • Op mijn tiende ging ik in Utrecht naar de muziekschool en twee jaar later kwam ik terecht in een serieuze brassband die speelde in de Kampioensdivisie.
 • Op mijn veertiende had ik de grote eer om een drumsolo te spelen in de Royal Albert Hall in Londen tijdens de National Brass Band Championships aldaar.
 • Op de muziekschool heb ik in totaal negen jaar les gehad en op mijn negentiende ging ik naar het voorbereidend jaar van de HKU Utrechts Conservatorium.
 • Op mijn 22e kwam ik in het Nationaal Jeugdorkest Nederland terecht.
 • Op het conservatorium behaalde ik in 1987 mijn bachelor diploma en in 1989 mijn master.
 • Sinds 1988 ben ik slagwerker bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en daar heb ik sinds die tijd gespeeld onder leiding van wereldberoemde dirigenten als Valery Gergiev, Simon Rattle, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Yannick Nezet Seguin en Lahav Shani.

Ik heb eigenlijk zowat mijn hele leven muziek bedacht en geschreven. Als kind had ik al allerlei melodietjes en ritmes in mijn hoofd. Ik trommelde ze met alles wat los en vast zat op tafels, potten en pannen. Ik floot ze op de trap van de flat waar wij woonden, zong ze achter op de fiets van mijn ouders en zong ze weer als ik ’s avonds veel te vroeg naar bed moest.
Die schrijverij heeft geresulteerd in een aantal stukken waarvan ik nu zeg: Die durf ik wel aan de openbaarheid prijs te geven. Het zijn solostukken voor kleine trom, muziek voor slagwerk-ensemble (zowel melodisch als alleen met trommels en ander on-gestemd slagwerk) maar ook schrijf ik arrangementen voor koperensemble en brassband. Ik heb zelfs septet- en octet-arrangementen geschreven voor alle 26 mij bekende Nederlandse Sinterklaasliedjes…

Ik ben van plan mijn hele oeuvre, na een grondige herbestudering, hier bij Sonolize online te zetten.                         Hou het dus in de gaten. ;-)

Met dank aan Oscar Seykens en Sanne Donders voor mijn profiel- en muziek foto's.

Collection

Our Choice

The Prodigal Son

Composer name

Ronald Ent

'The Prodigal Son' Part I. II. III. Snare Drum fantasies to the music of of Sergei Prokofiev.

Our Choice

Symphonic dances, waltzes and polkas.

Composer name

Ronald Ent

Variations on Segei Rachmaninoff's 'Symphonic Dances' and messing around with waltzes and polkas.

Our Choice

Variations on Pique Dame

Composer name

Ronald Ent

Two pieces with snare drum variations on Franz von Suppé's 'Pique Dame'.

Our Choice

Variations on Concerto for Orchestra

Composer name

Ronald Ent

Variations on 'Concerto for Orchestra' and a technique exercise for Snare Drum.

Our Choice

Two more classical pieces

Composer name

Ronald Ent

Snare drum studies

Our Choice

Two Tales by Scheherazade

Composer name

Ronald Ent

Snare drum studies

News

Sign up for our newsletter