Biography

Sonja Beets completed her education for organ and piano at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam. After her studies she specialized in chamber music - especially the art of song - with George van Renesse, Nelly Wagenaar and by participating in masterclasses, including with Györgi Sebök. In addition, she has followed courses in non-Western philosophy, culture and music. In this context she has learned to play an Indian bowed instrument - the Sarangil - in the dhrupad style (oldest devout style).

In addition to making music, she is actively involved in composing, painting and poetry. A collection of her poems has been self-published and she has several exhibitions to her name. She started composing in 1989. She was stimulated in this by Györgi Sebök, Martijn van den Hoek, Herman Ulhorn, Bernard Kruysen. She likes to compose personally for the musicians who are part of her ensemble “Purusha”. This creates all kinds of different ensemble variations, both instrumental and vocal.

After years of teaching, performing and exhibiting, Sonja Beets is currently integrating these different disciplines within herself and with others. This development resulted in 1997 in the establishment of the “Muzenstede” foundation, of which she is the initiator and co-founder. The aim of this foundation is to promote integration and symbiosis between people and art and between the various art disciplines themselves.

In 2000 she took the initiative to develop the “Musical City Walk” in Wijk bij Duurstede, for which she selected nine poems by the poet Willem de Mérode from as many characteristic locations in this town. She has set these poems to music for various instrumentations and the recordings of these are offered in the form of a walk with explanations via the local tourist office. This project has received national fame; the song cycle was covered as a weekly theme in the radio program A4 and received a lot of attention on TV-Utrecht. She made her official debut as a composer with great success when she presented this song cycle.

In 2003 she completed a chamber opera to a libretto by Tom Sol after a story by Voltaire: “De Argeloze”. In 2005 she presented a special project on the Flemish cultural heritage in Belgium, in which she integrated various art forms. Her composition for carillon “Had we the Wings …” was chosen as compulsory work for the public exams 2009 for the highest degree of the ROYAL CARILLON SCHOOL “Jef Denyn” in Mechelen (B).
She currently lives in France, where she collaborates and performs concerts with other artists, for whom she also writes new compositions. Here she also set up a foundation: “La Grange des Arts” with the aim of promoting cultural awareness. As part of this foundation she conducts a vocal ensemble "Chant'en scene".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonja Beets heeft haar opleiding voor orgel en piano aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam voltooid. Na haar studie is ze zich in kamermuziek -met name de liedkunst- gaan specialiseren bij George van Renesse, Nelly Wagenaar en door deelname aan masterclasses in binnen- en buitenland, o.a. bij Györgi Sebök. Daarnaast heeft ze opleidingen gevolgd in de niet-westerse filosofie, cultuur en muziek. In dit kader heeft ze een Indiaas strijkinstrument -de Sarangi- leren bespelen in de dhrupad-stijl (oudste devote stijl).

Naast het musiceren is zij actief bezig met componeren, schilderen en dichten. Een gedichtenbundel van haar is in eigen beheer uitgegeven en zij heeft diverse exposities op haar naam staan. Met componeren is zij gestart in 1989. Hierin werd zij gestimuleerd door Györgi Sebök, Martijn van den Hoek, Herman Ulhorn, Bernard Kruysen.
Zij componeert graag persoonlijk voor de musici die deel uitmaken van haar ensemble “Purusha”. Hierdoor ontstaan allerlei verschillende ensemble-varianten zowel instrumentaal als vocaal.

Na jaren van lesgeven, concerteren en exposeren is Sonja Beets momenteel bezig deze verschillende disciplines in zichzelf en met anderen tot integratie te brengen. Deze ontwikkeling heeft in 1997 geresulteerd in de oprichting van stichting “Muzenstede”, waar zij initiatiefneemster en medeoprichtster van is. Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de integratie en symbiose tussen mens en kunst en tussen de verschillende kunstdisciplines onderling.

In 2000 heeft zij het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de “Muzikale Stadswandeling” in Wijk bij Duurstede, waarvoor zij negen gedichten van de dichter Willem de Mérode heeft geselecteerd bij evenzoveel karakteristieke locaties in dit plaatsje. Deze gedichten heeft zij getoonzet voor verschillende bezettingen en de opnamen hiervan worden in de vorm van een wandeling met toelichting via de lokale VVV aangeboden. Dit project heeft landelijke bekendheid gekregen; de liederencyclus is o.a. als weekthema in het radioprogramma A4 behandeld en kreeg veel aandacht op TV-Utrecht. Het project wordt geheel vanuit stichting Muzenstede gefinancierd.
Haar officiële debuut als componiste deed zij met veel succes bij de presentatie van deze liederencyclus. 

Zij heeft in 2003 een kamer-opera voltooid op een libretto van Tom Sol naar een verhaal van Voltaire: “De Argeloze”. In 2005 presenteerde zij een speciaal projekt over het Vlaamse culturele erfgoed in België, waarin zij verschillende kunstvormen integreerde. Haar compositie voor carillon “Had we the Wings …” werd gekozen als plichtwerk voor de openbare examens 2009 voor de hoogste graad van de KONINKLIJKE BEIAARDSCHOOL “Jef Denyn” in Mechelen (B). Zij woont momenteel in Frankrijk, waar zij samenwerkt en concerteert met andere artiesten, voor wie zij ook nieuwe composities schrijft. Hier heeft zij ook een stichting opgericht: “La Grange des Arts” met als doel het culturele bewustzijn te bevorderen. Als onderdeel van deze stichting dirigeert zij een vocaal ensemble “Chant’enscène”.
 

Collection

Les Roses d'Ispahan

Composer name

Sonja Beets

A trio for soprano, hobo and piano

Les Roses de Saadi

Composer name

Sonja Beets

A duet for soprano and piano on a text by Marceline Desbordes-Valmore

Elements

Composer name

Sonja Beets

Trio for flute, bassoon and french horn

Charactères de Théatre

Composer name

Sonja Beets

Duet for flute and piccolo

Lacs de Finlande

Composer name

Sonja Beets

A "poème" for cello and piano

Bulletin de météo

Composer name

Sonja Beets

"Bulletin de météo" is for three female voices (SMA)

Automne (Autumn)

Composer name

Sonja Beets

"Automne" for female choir (SMA)

Rain

Composer name

Sonja Beets

A beautiful song for three female voices or small female choir (SMA)

Probasso

Composer name

Sonja Beets

Probasso is a sonata for double bass and piano in four movements

Rondo Ukraïnien

Composer name

Sonja Beets

A playful rondo for cello and piano with eastern European influences

I am

Composer name

Sonja Beets

This is a poem by the Scottish poet John Clare, set for soprano and string orchestra

Conjunction

Composer name

Sonja Beets

Conjunction is a duet for viola and cello

News

Sign up for our newsletter