Peter Habraken
Peter Habraken

Biografie

Peter Habraken (1975), barely two years old, learned to operate the record player in his parental home. In this musical environment, the repeated listening to the Matthew Passion by Johann Sebastian Bach provided a solid foundation for the rest of his musical life.

At the age of nine, Peter chose the clarinet. In addition to nine years of musical baggage, Ed Waskowsky also instilled enthusiasm for the instrument. At the time, a professional career was not yet planned: at sixteen he attended the open days of all Technical Universities in the Netherlands and after obtaining his Gymnasium diploma he started studying Mechanical Engineering in Enschede. However, his nature decided otherwise: after four weeks he changed course and from that moment on he studied music! This resulted in three Conservatory diplomas: Classical clarinet with Marinus Hintzbergen (Enschede), HaFaBra conducting with Gert Buitenhuis and Hennie Ramaekers (Enschede) and Jazz clarinet with John Ruocco, with Jazz saxophone as a subsidiary subject with Rolf Delfos (The Hague).

For eight years, Peter has been professionally associated as a clarinetist and double bass clarinetist at the Marine Band of the Royal Navy. He resigned in 2007 and has since followed his own artistic adventure as an independent composer, conductor, clarinetist and saxophonist.

As a conductor, he has been working for many years with a huge variety of ensembles - from classical choir to concert band, from Egerländer Kapel to Big band.

As a composer, Peter consciously chose self-study. He has spent many years studying classical composition techniques such as harmony and counterpoint, and more modern techniques such as jazz harmony and Latin American rhythms, and combines the acquired insights into his compositions.

In doing so, he strives for an understandable music with which listeners can identify themselves. He is convinced that melody, rhythm and harmony are still the most important pillars for good music. This has resulted in about eighty works so far for brass quintet, choir, jazz combo, big band, harmony and fanfare. He gets his professional knowledge and inspiration from music and art history. And if that, in his opinion, benefits the composition, he mixes classic and popular styles to his heart's content.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Habraken (1975) leerde, amper twee jaar oud, zelfstandig de platenspeler in zijn ouderlijk huis te bedienen. In deze muzikale omgeving zorgde het herhaaldelijk beluisteren van de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach voor een stevige basis voor de rest van zijn muzikale leven.

Op zijn negende koos Peter voor de klarinet. Ed Waskowsky bracht hem, naast negen jaar muzikale bagage, ook het enthousiasme voor het instrument bij. Een professionele carrière zat destijds nog niet in de planning: op zijn zestiende bezocht hij de open dagen van alle Technische Universiteiten in Nederland en startte na het behalen van zijn Gymnasiumdiploma de studie Werktuigbouwkunde in Enschede. Zijn natuur besliste echter anders: na vier weken gooide hij het roer om en vanaf dat moment studeerde hij muziek! Dat resulteerde in drie Conservatoriumdiploma’s: Klassiek klarinet bij Marinus Hintzbergen (Enschede), HaFaBra directie bij Gert Buitenhuis en Hennie Ramaekers (Enschede) en Jazz klarinet bij John Ruocco met als bijvak Jazz saxofoon bij Rolf Delfos (Den Haag).

Gedurende acht jaar is Peter professioneel verbonden geweest als klarinettist en contrabasklarinettist aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine. In 2007 nam hij zelf ontslag en sindsdien volgt hij als zelfstandig componist, dirigent, klarinettist en saxofonist zijn eigen artistieke avontuur.

Als dirigent werkt hij inmiddels al jaren samen met een enorme verscheidenheid aan ensembles – van klassiek koor tot harmonieorkest, van Egerländer Kapel tot bigband.

Peter Habraken heeft als componist bewust voor zelfstudie gekozen. Hij heeft jarenlang studie verricht op het gebied van klassieke compositietechnieken als harmonieleer en contrapunt, en modernere technieken als jazzharmonie en Latijns-Amerikaanse ritmes, en combineert de verworven inzichten in zijn composities.

Daarbij streeft hij naar een begrijpelijke muziek waarmee luisteraars zichzelf kunnen identificeren. Hij is ervan overtuigd dat melodie, ritme en harmonie nog altijd de belangrijkste pijlers zijn voor goede muziek. Een en ander resulteerde tot nu toe in ongeveer tachtig werken voor onder meer koperkwintet, koor, jazz combo, bigband, harmonie en fanfare.  Zijn vakkennis en inspiratiebronnen haalt hij uit de gehele muziek- en kunstgeschiedenis. En als dat naar zijn idee de compositie ten goede komt vermengt hij daarbij naar hartenlust klassieke en populaire stijlen met elkaar.

Collectie

Van Republiek tot Koninkrijk

Composer name

Peter Habraken

Concert piece for fanfare orchestra, about the birth of the Kingdom of the Netherlands

Van Republiek tot Koninkrijk

Composer name

Peter Habraken

Concert piece for wind orchestra, about the birth of the Kingdom of the Netherlands

√Čire - A homage to Ireland

Composer name

Peter Habraken

Tin whistle and/or piccolo, solo clarinet and wind orchestra

Aanmelden nieuwsbrief