The Sosabowski Men
Joop van Dijk
Artikelnummer SON00000090
Componist Joop van Dijk
Duur 04:00 min
Genre Klassiek
Instrumentatie Brassband
Brought to you by sonolize, Aangeboden door Sonolize, Angeboten von Sonolize,
Offert par Sonolize, Ofrecido por Sonolize, Oanbean troch Sonolize.
The Sosabowski Men
Our Choice

The Sosabowski Men

Artikelnummer SON00000090
Componist Joop van Dijk
Arrangeur
Genre Klassiek
Instrumentatie Brassband
Vrije omschrijving Brass Band
Moeilijkheidsgraad 5
Duur 04:00 min
Jaar 2018

Score + Parts

€ 49,00

Score

€ 21,00

Program Notes

Brass Band

The Sosabowski Men was composed for Altena Brass for participation in the Dutch Open Brass Band Championships. The premiere by Altena Brass conducted by Michael Engelbrecht, took place on April 20, 2019 in the Uivernest in Hank.

The Sosabowski Men is a fast concert march. The march is a musical tribute to General Stanislaw Sosabowski and his 1st Independent Polish Parachute Brigade.

On May 31, 2006, Queen Beatrix presented the Military William Order to the 1st Independent Polish Parachute Brigade in the Binnenhof in The Hague. Major General Stanislaw Sosabowski, who led this unit, received the Bronze Lion posthumously. The awards were presented as a reward for their efforts during the Market Garden operation in September 1944.

After the failed operation Market Garden or the Battle of Arnhem, Sosabowski and his brigade were wrongly used as scapegoats by the allied supreme commander Montgomery. Sosabowski was even relieved of his duties. It was not until long after the Second World War that honor was restored for the very heroic Poles who, despite all opposition from the British army command, were heroically distinguished in the battle around the bridges over the Rhine.
 

The Sosabowski Men werd gecomponeerd voor Altena Brass t.b.v. deelname aan de Dutch Open Brass Band Championships. De première door Altena Brass o.l.v. Michael Engelbrecht vond plaats op 20 april 2019 in ’t Uivernest in Hank.

The Sosabowski Men is een snelle concertmars. De mars is een muzikaal eerbetoon aan Generaal Stanislaw Sosabowski en zijn 1e Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade.

Op 31 mei 2006 reikte Koningin Beatrix op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willemsorde uit aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, die deze eenheid leidde, ontving postuum de Bronzen Leeuw. De onderscheidingen werden uitgereikt als beloning voor hun inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944.

Na de mislukte operatie Market Garden oftewel de Slag bij Arnhem, werden Sosabowski en zijn brigade onterecht als zondebok gebruikt door de geallieerde opperbevelhebber Montgomery. Sosabowski werd zelfs uit zijn functie ontheven. Pas lang na de tweede wereldoorlog volgde eerherstel voor de zeer heldhaftige Polen die ondanks alle tegenwerking van de Britse legerleiding zich juist heldhaftig onderscheidden in de strijd rond de bruggen over de Rijn.
 

Aanmelden nieuwsbrief