Biografie

01/26/1964

Koen Van Biesen graduated from Sint-Lucas Antwerp, majoring in Illustration and Graphic Design. He now teaches at the Academy of Visual Arts Mortsel (Antwerp) where he teaches general art subjects and specialization Illustration and Graphic Design. In addition to his studies in Illustration, he also studied at the music academy in Antwerp and took piano lessons there with Eliane Rodrigues.

He published a series of musical picture books (reading and listening books) for children, for which he wrote the text, made the illustrations and also wrote the music on the accompanying CD. Some books received multiple awards and had several translations.

From 2018 onwards he has increasingly focused on writing music and takes composition lessons with Maarten Desplenter and Niels Verheest at the music academy in Borgerhout (Antwerp). He now writes mainly for piano, but also for larger ensembles, such as string quartet, saxophone quartet and brass band.

His work 'Elegy' was elected as a compulsory work for an international brass band competition.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/01/1964

Koen Van Biesen studeerde af aan Sint-Lucas Antwerpen, richting Illustratie en Grafisch Ontwerp. Nu geeft hij les aan de Academie voor Beeldende Kunst Mortsel (Antwerpen) waar hij algemene kunstvakken en specialisatie Illustratie en Grafisch Ontwerp doceert. Naast zijn studies Illustratie studeerde hij eveneens aan de muziekacademie in Antwerpen en nam aldaar pianolessen bij Eliane Rodrigues. 

Hij publiceerde een reeks muzikale prentenboeken (lees- luisterboeken) voor kinderen, waarvoor hij de tekst schreef, de illustraties maakte en eveneens de muziek op de bijhorende cd schreef. Sommige boeken werden meermaals bekroond en kende verschillende vertalingen.

Vanaf 2018 legt hij zich meer en meer toe op het schrijven van muziek en neemt compositielessen bij Maarten Desplenter en Niels Verheest aan de muziekacademie in Borgerhout (Antwerpen). Nu schrijft hij vooral voor piano, maar ook voor grotere bezettingen, zoals strijkkwartet, saxofoonkwartet en brassband.

Zijn werk ‘Elegie’ werd geselecteerd als opgelegd werk voor een internationale brassbandcompetitie.

Collectie

Elegie

Composer name

Koen Van Biesen

Compositie voor brassband voor de Vlaamse Open Brassband Kampioenschappen

Aanmelden nieuwsbrief