Evert van Merode
Evert van Merode

Biografie

Evert van Merode (1980) studied piano at the Fontys Conservatory Tilburg with Joop Celis and Bart van de Roer. He also studied cultural sciences at the University of Tilburg. He took composition lessons with Willem Jeths in Amsterdam.

As a church musician he is active in the Dominicus church in Amsterdam. He is also conductor of two profane choirs. In Utrecht he conducts the Mixed Choir Nootabene and in Tilburg the Kleinkoor XingNu.

In recent years he has mainly composed choral works (including liturgical music) and chamber music. In addition to his activities as a conductor, he is regularly asked to guide choirs and soloists. Evert has his own piano practice in Tilburg-Oost.

Together with fellow musician Arjan van Baest, he is co-founder of the "Music-Now" foundation. At the end of 2018 this foundation released the CD "Dreams on Music". Various Dutch and Flemish composers, including Arjan and Evert, wrote works for piano, violin and cello.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evert van Merode (1980) studeerde piano aan het Fontys Conservatorium Tilburg bij Joop Celis en Bart van de Roer. Tevens studeerde hij cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij volgde lessen compositie bij Willem Jeths in Amsterdam.

Als kerkmusicus is hij actief in de Dominicusgemeente in Amsterdam. Tevens is hij dirigent van twee profane koren. In Utrecht dirigeert hij het Gemengd Koor Nootabene en in Tilburg het Kleinkoor XingNu.

De afgelopen jaren componeerde hij voornamelijk koorwerken (waaronder liturgische muziek) en kamermuziek. Naast zijn activiteiten als dirigent wordt hij regelmatig gevraagd om koren en solisten te begeleiden. In Tilburg-Oost heeft Evert zijn eigen pianolespraktijk.

Samen met collega-musicus Arjan van Baest is hij medeoprichter van Stichting ‘Muziek-Nu’. Eind 2018 bracht deze stichting de CD “Dromen op Muziek” uit. Diverse Nederlandse en Vlaamse componisten, waaronder Arjan en Evert, schreven werken voor piano, viool en cello. 
 

Collectie

Little waltz on the name of Chen

Composer name

Evert van Merode

Piano

Aanmelden nieuwsbrief