Biografie

Bas Koster began organ lessons and lessons on improvising with Gerben Mourik in Oudewater, the Netherlands. Gerben Mourik also prepared him for admission to the conservatory of music.

In 2013 Bas started music literature with Ad van Sleuwen. Since September 2015 he studies under Ruud Huijbrechts and Jelena Bazova for music literature and improvising lessons from Henco de Berg and since September 2017 with Wouter van der Wilt at the Fontys AMPA in Tilburg, the Netherlands.
On June 18, 2019 Bas successfully completed his Bacherlor in organ training with a concert in the St. Janskerk in Gouda. Besides these lessons Bas has also participated in several symposia and courses that were led by renowned organists. On this moment Bas is following organ lessons from Gerben Budding. Bas also took conducting lessons with Leo Rijkaart.

Since 2023 Bas serves as cunductor-organist in the Reformed Congregation in Haastrecht and since 2022 he is organist of the Alexanderkerk in Rotterdam. Also since 2011 Bas is  organist of the Reformed Congregation in Oudewater-Hekendorp. From 2011 till 2023 Bas was organist of the Protestant Church in Gouda and form 2019 till 2023 organist of the Ontmoetingskerk in Zevehuizen (Z-H).

In September 2017 Bas started, in addition to his organ studies, the Church Music Education at the Codarts Conservatory in Rotterdam, where he followed ecclesiastical organ playing with Aart Bergwerff and Hayo Boerema. This study was successfully completed in 2020.

Furhter more Bas is involved as a member in the Music Committee of Gouda’s St. Jan’s Foundation.
More information at: www.baskoster.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bas Koster is begonnen met muzieklessen bij Arie Burggraaf.
Orgel- en improvisatielessen werden voortgezet bij Gerben Mourik in Oudewater welke hem ook voorbereidde op het conservatorium.
Vanaf 2013 studeerde Bas hoofdvak orgel aan het Fontys AMPA in Tilburg bij Ad van Sleuwen,
Ruud Huijbregts en Jelena Bazova. Improvisatielessen werden gevolgd bij Henco de Berg en Wouter van der Wilt.
In 2019 rondde Bas zijn studie af met een eindexamenrecital in de St. Janskerk in Gouda.
Bas nam deel aan verschillende masterclasses die onder leiding stonden van Joris Verdin,
Lucca Scandali, Rubin Abdullin, Jean-Baptise Robin, Bart Rodyns, Ludger Lohmann, Vincent Thévenaz, Stefan Engels en Wolfgang Zerer.
Privé-lessen orgel werden gevolgd bij Ruud Huijbregts, improvisatie bij Gerben Mourik en Geerten Liefting. Directie/cantoraat lessen werden gevolgd bij Leo Rijkaart. Verder heeft Bas in 2021 deelgenomen aan de Kurt Thomas Cursus, een cursus die in het teken stond van koordirectie.
Op dit moment volgt Bas orgellessen bij Gerben Budding. Daarnaast is Bas ook actief in het schrijven van muziek en heeft hij een aantal koraalbewerkingen op zijn naam staan.

In 2017 startte Bas met het volgen van de kerkmuziekopleiding aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Liturgiek werd gevolgd bij Hanna Rijken,
hymnologie en cantoraat bij Arie Hoek en kerkelijk orgelspel bij Aart Bergwerff en Hayo Boerema.
Deze opleiding rondde Bas met succes af in 2020.

Bas is als cantor-organist verbonden aan de Hervormde Gemeente Haastrecht (sinds 2023), en als organist aan de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp (sinds 2011) en de Rotterdamse Alexanderkerk (sinds 2022).
Daarvoor was hij organist van de Protestantse Gemeente Gouda (2011-2023) en van de Ontmoetingskerk Zevenhuizen (20219-2023).

Naast deze activiteiten heeft Bas een lespraktijk in Gouda en omgeving en is Bas verbonden als muziekdocent aan Muziekhuis Oudewater 
en de Muziekschool Krimpen aan de Lek.

Tot slot is Bas als organisator betrokken bij de muziekcommissie van Stichting Goudse St. Jan om de muziekcultuur in de St. Jan te bevorderen.


Voor meer informatie zie www.baskoster.nl

Collectie

Luthers Avondgebed voor koor en orgel

Composer name

Bas Koster

Luthers Avondgebed voor koor of gemeente en orgel

Bewerking 'De nacht is haast ten einde'

Composer name

Bas Koster

Koraalbewerking over 'De nacht is haast ten einde' NLB 445 voor orgel

'Kom tot ons, de wereld wacht' NLB 433

Composer name

Bas Koster

Vijf koraalbewerkingen over het lied 'Kom tot ons de wereld wacht' voor orgel (solo) en cantorij

Koraalfantasie 'Voor alle heiligen'

Composer name

Bas Koster

Koraalfantasie over 'Voor alle heiligen in de heerlijkheid' voor orgel

Koraalbewerking over 'Komt allen tezamen

Composer name

Bas Koster

Koraalbewerking over 'Komt allen tezamen' voor orgel

Koraalbewerking over 'Stille nacht'

Composer name

Bas Koster

Koraalbewerking over 'Stille nacht, heilige nacht' voor orgel

Variaties 'Neem mijn leven'

Composer name

Bas Koster

Koraal en variaties over 'Neem mijn leven, laat het, Heer' voor orgel

Bewerking 'Rechter in het licht verheven

Composer name

Bas Koster

Bewerking over lied 1008: 'Rechter in het licht verheven' voor orgel

Bewerking over 'Nu valt de Nacht'

Composer name

Bas Koster

Bewerking over lied 590: 'Nu valt de Nacht' voor orgel

Bewerking 'O liefde die verborgen zijt'

Composer name

Bas Koster

Bewerking over lied 561 'O liefde die verborgen zijt' voor orgel

Bewerking over Psalm 98

Composer name

Bas Koster

Choral arrangement on the Genevian melody of Psalm 98 for organ and percussion

Bewerking 'Door goede machten trouw... '

Composer name

Bas Koster

Bewerking over 'Door goede machten trouw en stil omgeven' voor orgel

Bewerking kerstlied 'Komt, verwondert..'

Composer name

Bas Koster

Bewerking over lied 478 'Komt, verwondert u hier, mensen' voor orgel

Bewerking over 'Kondig het jubelend aan'

Composer name

Bas Koster

Bewerking over 'Kondig het jubelend aan' voor orgel

Bewerking 'God heeft het eerste woord'

Composer name

Bas Koster

Bewerking over 'God heeft het eerste woord' voor orgel

Bewerking 'Er is een roos ontloken'

Composer name

Bas Koster

Bewerking over lied 473 'Er is een roos ontloken' voor orgel

Toonzetting 'Onze Vader'

Composer name

Bas Koster

Toonzetting 'Onze Vader' cantorij/koor en orgel/piano

Aanmelden nieuwsbrief