DANCE opus 160 A
Marc van Delft
Product ID SON00000193
Composer Marc van Delft
Duration 06:00 min
Genre Classical
Instrumentation Concertband
Brought to you by sonolize, Aangeboden door Sonolize, Angeboten von Sonolize,
Offert par Sonolize, Ofrecido por Sonolize, Oanbean troch Sonolize.
DANCE opus 160 A

DANCE opus 160 A

SKU SON00000193
Composer Marc van Delft
Arranger
Genre Classical
Instrumentation Concertband
Free description Bruisend en opwindend spectakelwerk, geinspireerd op 20e eeuwse folkloristische symfonische balletmuziek zoals de vroege Strawinsky of 'De dansen van Estancia' van Ginastera. Het is een zeer opwindend en meeslepend stuk, snel van het begin tot het eind, als een soort dolle rit in een achtbaan....
Grade 6
Duration 06:00 min
Year 2016

Score + Parts

€ 200,00

Score

€ 42,00

Program Notes

Bruisend en opwindend spectakelwerk, geinspireerd op 20e eeuwse folkloristische symfonische balletmuziek zoals de vroege Strawinsky of 'De dansen van Estancia' van Ginastera. Het is een zeer opwindend en meeslepend stuk, snel van het begin tot het eind, als een soort dolle rit in een achtbaan....

DANCE opus 160 A
=====================================
TOELICHTING - DANCE opus 160 A
2015-2016 - Marc van Delft

Lange tijd liep Marc van Delft rond met het idee om eens een werk te componeren dat in een opwindende folkloristische Dans- of balletmuziekstijl zou zijn, zoals bv. Petrouchka van Strawinsky en vooral de danssuite 'Estancia' van de Argentijnse componist Ginastera, een van zijn lievelingswerken.

Vanuit dit idee is (het 1e deel van de) Dance-suite ontstaan.
-----------------------------------
Het gehele werk bestaat uit 3 delen:

1/ snel [6 a 7 min] – Dance (Dance-Ouverture)
2/ langzaam [5 min] – Intermezzo (Interlude)
3/ snel [12 min] - Finale [+ reels...]
-------------------------------------------------------------
Het 1e deel, de 'Dance’, is ook als apart werk uitvoerbaar

Een belangrijke rol is in dit werk weggelegd voor de hoorns en de pauken.
---------------------------------------------------------------
Het stuk heeft een snelle afwisseling van korte thema’s
==============================
Dans 

Het opwindende 1e deel - in deze versie dus als apart stuk uitvoerbaar - bevat een aantal thema’s / motieven die elkaar afwisselen.

Belangrijk is een thema met de nadruk op het hout in 6/8 of 12/8-maat, met begeleiding door wisseltonen in parallelle kwarten in de saxen in achtsten-beweging in 4/4 maat.

Daarnaast een aantal thema’s / motieven met de nadruk op het koper [vooral de hoorns!] met als hoofdthema het hemiolen-hoorn-thema in een 3/4-6/8-maat.

Er is ook een opwindend ‘tegenthema’ van parallelle kwarten-akkoorden.

De verschillende thema’s wisselen elkaar steeds af.
-----------------------------------------
Eerst componeerde Marc dit stuk als pianostuk voor een concert met hedendaagse componisten.  Op dit concert had dit werk een groot succes.
----------------------
Pas later ontstonden de andere delen van de suite, maar dit werk was aanvankelijk als apart werk gedacht.
=============================================
De succesvolle 1e uitvoering van de Dance-suite vond plaats op 20 juli 2017 in Vredenburg-Utrecht, tijdens de WASBE-conferentie, door st. Michael uit Thorn o.l.v. Ivan Meylemans.
Het 1e deel als apart werk is daarna ook nog 3x uitgevoerd, o.a. 2x in de VS door twee universiteitsorkesten.
---------------------------
Meer informatie, films en opnames is te vinden op:

http://www.marcvandelft.nl/submenu459.html 
================================================
Engels/English:
================================================

NOTES - DANCE opus 160 A

2015-2016 - Marc van Delft

For a long time Marc van Delft did walk around with the idea to compose a work that would be in an exciting folkloric Dance- or ballet music style, such as Petrouchka by Strawinsky and especially the dance suite 'Estancia' by the Argentine composer Ginastera, one of his favourite works.

From this idea, the 1st part of the Dance suite was created.

-----------------------------------

The entire work consists of 3 parts:

1 / fast [6 to 7 min] - Dance

2 / slow [5 min] - Intermezzo (Interlude)

3 / fast [12 min] - Final [+ reels ...]

-----------------

The first part, 'Dance', can also be performed as a separate work.

The horns and timpani play an important role in this work.

--------------------

The piece has a quick alternation of short themes
==========================================

Dance

The exciting first part [in this version to be performed as separate piece] contains a number of themes / motifs that alternate.

Important is a theme with an emphasis on the wood in 6/8 or 12/8 time, with accompaniment by alternating tones in parallel quarters in the saxes in eighth movement in 4/4 time.

In addition, a number of themes / motifs with an emphasis on copper [especially the horns!] with the hemiolen-horn theme in a 3 /4 - 6 /8 measure as the main theme.

There is also an exciting "counter theme" of parallel fourth chords.

The different themes alternate.

-----------------------------------------

Marc first composed this piece as a piano piece for a concert with contemporary composers. This work was a great success at this concert.

----------------------

The other parts of the suite did not emerge until later, but this work was initially conceived as a separate work.

=============================================

The successful 1st performance of the Dance suite took place on July 20, 2017 in Vredenburg-Utrecht, during the WASBE conference, by st. Michael from Thorn, conducted by Ivan Meylemans.

The first part as separate work was then also performed 3 times, including 2 times in the USA by two university orchestras.

---------------------------

More information, films and recordings can be found at:

http://www.marcvandelft.nl/submenu459.html

==========================================

 

Sign up for our newsletter