Biography

Weeren started playing the trumpet at the age of 9 with Wim van Schaik in Veenendaal. From 1996 Anton studied at the Rotterdam Conservatory with Ad van Zon majoring in trumpet classical music. In 2001 he graduated cum laude. He then completed his Masters in 2003 at the Royal Conservatory in The Hague. He also followed his wind orchestral conducting ‚Äč‚Äčmanagement training at the Rotterdam Conservatory, which he successfully completed in 2002. He obtained the major diploma (2nd phase) in 2010, which he concluded with two recitals, the first with the Royal Netherlands Army Fanfare Corps and the second with the Marines Chapel of the Royal Netherlands Navy, where he conducted the premiere of his first Symphony (Rotterdam Skyline) .

The composer Anton Weeren
Since his childhood, Anton has been interested in writing music and has since composed and arranged a large number of works. The vast majority of his compositions are for wind orchestras, and he has also written for very diverse ensemble ensembles. His style is reflected in the old traditional elements that he often combines with new contemporary influences. He makes no distinction between light or classical music.
“With my music I want to convey feeling and also create something that is very fun to play and of course fun to listen to. I always try to give the listeners and the musicians a new music experience and if that succeeds, my composition is successful. ”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weeren begon op 9-jarige leeftijd met trompet lessen bij Wim van Schaik in Veenendaal. Vanaf 1996 studeerde Anton aan het Rotterdams Conservatorium bij Ad van Zon hoofdvak trompet klassieke muziek. In 2001 behaalde hij cum laude zijn diploma. Vervolgens ronde hij in 2003 zijn Master af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Eveneens volgde hij zijn hafa directie opleiding aan het Rotterdams Conservatorium wat hij in 2002 succesvol afsloot. Het groot diploma (2e fase) behaalde hij in 2010 welke hij afsloot met twee recitals waarvan de eerste met het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht en het tweede met de Mariniers Kapel der Koninklijke Marine, waar hij de premiere van zijn eerste Symfonie (Rotterdam Skyline) dirigeerde.

De componist Anton Weeren
Al sinds zijn jeugd heeft Anton interesse in het schrijven van muziek en inmiddels heeft hij een flink aantal werken gecomponeerd en ook gearrangeerd. Veruit de meeste van zijn composities zijn voor blaasorkesten, daarnaast heeft hij ook voor zeer uiteenlopende ensemble bezettingen geschreven. Zijn stijl komt tot uiting in de oude traditionele elementen die hij dikwijls combineert met nieuwe hedendaagse invloeden. Hierin maakt hij geen onderscheid tussen lichte of klassieke muziek.
“Met mijn muziek wil ik gevoel overbrengen en daarnaast iets creëren dat heel leuk is om te spelen en natuurlijk ook leuk is om naar te luisteren. Ik probeer de luisteraars en de muzikanten altijd een nieuwe muziekervaring mee te geven en als dat lukt, is mijn compositie geslaagd.”

Collection

Spiritus Vita

Composer name

Anton Weeren

Caecilia

Composer name

Anton Weeren

Wind orchestra

Caecilia

Composer name

Anton Weeren

Fanfareband

Donec Iterium Conveniant

Composer name

Anton Weeren

Fanfareband

Donec Iterum Conveniant

Composer name

Anton Weeren

Wind orchestra

News

Composer name

Geluidsregistratie van composities

Eind februari, heb ik als dirigent negen van mijn eigen composities kunnen opnemen met een verschrikkelijk mooi Ad Hoc orkest.

Sign up for our newsletter